JoyNapok logo
Elérhető az Éva legújabb száma most JOY-napok kuponfüzettel!
0 nap 0 óra 0 perc

Impresszum

A Marquard Group Hungary lapja

Kiadó: Jürg Marquard
Felelős kiadó: Fenyővári Szilvia, ügyvezető igazgató

Főszerkesztő: Birta Brigitta [email protected]

Online vezető szerkesztő: László Enikő [email protected]

Szerkesztő: Ferenczi Deborah [email protected]

Szerkesztő: Frey-Kovács Brigitta [email protected]

Közreműködők: Müller-Hegedűs Henriett, Jean Orsolya, Hegedüs Barbara, Kormos-Horváth Barbara


www.evamagazin.hu

Kiadó:
Marquard Media Magyarország Kft.
1036 Budapest, Perc utca 8.
Telefon: + 36 20 666 7733
Levélcím: 1300 Budapest, Pf. 278

Marquard Media Magyarország Kft.
Ügyvezető igazgató: Fenyővári Szilvia ([email protected])
Tartalomigazgató: Szarka-Alberti Petra ([email protected])
Digitális és üzletfejlesztési igazgató: Lencsés Dávid ([email protected])
Kereskedelmi igazgató: Szabó Zsolt ([email protected])
Produkciós igazgató: Tompa Csilla ([email protected])
Vezető lapreferens: Gyalog Bettina ([email protected])
Hirdetés: [email protected]
PR és vállalati kommunikáció: [email protected]

Nyomdai előkészítés: Colorcom Media

Nyomda:
Ipress Center Hungary Kft., www.ipresscenter.hu
Felelős vezető: Borbás Gábor

Terjesztés: Lapker Zrt. (árusítás),
Magyar Posta Zrt. (árusítás és előfizetés)
Külföldön árusításos úton terjeszti: Hungaropress Sajtóterjesztő Kft., 1097 Bp., Táblás u. 39.
Tel.: (36-1) 348-4053, [email protected]
COLOR Interpress Kft.
1039 Bp., Hatvany Lajos u. 14.
Tel.: (36-1) 243–9232, [email protected]

Előfizetés
Weben: www.elofizetesem.hu/evamagazin, www.evamagazin.hu, www.marquardmedia.hu
Telefonon: +36 20 666 7744
E-mailben: [email protected]
Levél: ÉVA-előfizetés, 1300 Budapest, Pf. 278
Ügyfélszolgálat a postán: (+36-80) 444 444, [email protected] Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei, valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető a www.marquardmedia.hu weboldalon.
Külföldön árusításos úton terjeszti a Color Interpress Kft. 1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 14.
Tel.: (+36-1) 243 9232, [email protected]

Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei, valamint az adatvédelmi
nyilatkozatunk megtekinthető a www.marquardmedia.hu weboldalon.
HU ISSN 1788-6872

Az Éva magazinnal kapcsolatos minden szerzői jog, mint védjegyjogosultat a Marquard Group Hungary Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaságot illeti. Minden jog fenntartva a védegyjogosult számára. A nevezett védjegy nem használható fel, illetve semmilyen módon nem többszörösíthető a Marquard Group Hungary Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság engedélye nélkül. Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.

A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

A MARQUARD MEDIA GROUP EGYÉB TERMÉKEI:
Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, RUNNER’S WORLD, SHOPPIEGO, #VEGYÉLHAZAIT
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE, BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE, PLAY4, N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE, MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN, LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLAYERS, 4NETPLAYERS, GOLEM Lengyelország: CKM.PL, KOZACZEK, PAPILOT, ZEBERKA, SHOPPIEGO
marquard-media.com/companies-and-brands

A fent írt e-mail címekre történő e-mail küldéssel az adatközlő hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címe, illetve egyéb közölt adatai alapján a kiadó számára tájékoztatót és reklámanyagokat küldjön, és az e-mail címet, valamint a közölt adatokat marketingcélból a hozzájárulás visszavonásáig kezelje, és továbbadja partnereinek az irányadó jogszabályok betartásával. Az adatközlés önkéntes. Az adatközléshez adott hozzájárulás a kiadó címére írt levéllel bármikor visszavonható.